Archív - zvoľte dátum

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka (R) Narodeniny hudby: Prokofievov prvý husľový koncert

Utorok 11.04.2017, Program: PROKOFIEV Sergej: Koncert č. 1 pre husle a orchester D dur, op. 19 (OISTRACH David - husle / Veľký symfonický orchester moskovského rozhlasu / Kondrašin Kirill - dirigent) STRAVINSKIJ Igor: Octour (Pour Instruments A Vents) (MOYSE / GODEAU / DHERIN / PIARD / FOVEAU / VIGNAL / LAFOSSE / DELBOS ) SZYMANOWSKI Karol: Mythes - Trois Poemes, op.30 (MOURJA Graf, husle / GOUS Natalia, klavír) Pripravil redaktor Peter Dan Ferenčík