Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V Rádiu Regina Stred každú nedeľu o 7:45.

Čudnopis

Milí poslucháči, dlhý čas sme vám v našom cykle Čudnopis ponúkali reprízy starších častí našej rubriky. V tejto chvíli sme však pripravení pustiť vám celkom novú, ešte celkom teplú a neopočúvanú novinku - rozprávanie o pôvode názvu obce Bezdedov. Ako so starými známymi sa v nej stretneme s jazykovedcom - profesorom Jaromírom Krškom a redaktorom Egonom Tomajkom.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 9.05. 07:45
  • Nedeľa 16.05. 07:45
  • Nedeľa 23.05. 07:45
  • Nedeľa 30.05. 07:45
  • Nedeľa 6.06. 07:45