Fenomén21
Fenomén21

Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.

Čudnopis

Príbovce - v ďalšej časti cyklu Čudnopis ostaneme v Turčianskej záhradke. Pátrať budeme po motivácii vzniku sídelného názvu Príbovce. Našimi sprievodcami budú jazykovedec docent Jaromír Krško a redaktor Egon Tomajko.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 19.09. 07:45
  • Nedeľa 26.09. 07:45
  • Nedeľa 3.10. 07:45
  • Nedeľa 10.10. 07:45
  • Nedeľa 17.10. 07:45