Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V Rádiu Regina Stred každú nedeľu o 7:45.

Čudnopis

Ploštín - vysvetlenie motivácie vzniku sídelných názvov prináša so sebou množstvo prekvapení. V prípade Ploštína to platí na 100 percent. Vysvetľuje doc. Jaromír Krško.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 7.03. 07:45
  • Nedeľa 14.03. 07:45
  • Nedeľa 21.03. 07:45
  • Nedeľa 28.03. 07:45