Boris a Brambor
Boris a Brambor

Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysielame v nedeľu o 7.40 hod.

Čudnopis

Plevník - Drienové - na Považí, neďaleko Považskej Bystrice, leží obec Plevník - Drienové. Vznikla spojením dvoch obcí. Zaujímavé bude počúvať vysvetlenie miotivácie vzniku oboch sídelných názvov. Vysvetlí ich jazykovedec, docent Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 25.10. 07:45
  • Nedeľa 1.11. 07:45
  • Nedeľa 8.11. 07:45
  • Nedeľa 15.11. 07:45