Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V Rádiu Regina Stred každú nedeľu o 7:45.

Čudnopis

Sampor - ďalšou obcou, pri ktorej sa budeme v Čudnopise zaoberať motiváciu vzniku názvu, je Sampor. Hovci leži poriadny kus cesty od Sliača, v údolí medzi Veľkou Lúkou a Lukavicou, patrí srávne ku kúpeľnému mestu. Jej názov poukazuje na nemecký vplyv. Viac vysvetlí docent Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrtici.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 18.04. 07:45
  • Nedeľa 25.04. 07:45
  • Nedeľa 2.05. 07:45
  • Nedeľa 9.05. 07:45
  • Nedeľa 16.05. 07:45