Chrobák v hlave_FM

Diskusná relácia Rádia_FM o spoločenských fenoménoch z oblastí umenia, kultúry, moderných dejín a tiež o rôznych aktuálnych predmetoch verejného záujmu. Program Chrobák v hlave_FM s Jakubom Joštom vysielame každý druhý pondelok medzi 20:00 a 22:00.

Chrobák v hlave_FM

Občianska a politická kultúra sú veľmi všeobecné pojmy a často sa zužujú len na to, či sa niekto vyjadruje vulgárne. V širšom slova zmysle však ide o základné nastavenie celej spoločnosti, ktoré prešlo nejakým historickým vývojom. O tom, ako tento vývoj vyzeral u nás, a problémoch, ktoré s tým súvisia, hovoril v programe Chrobák v hlave_FM sociológ Michal Vašečka.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 19.04. 20:00
  • Pondelok 3.05. 20:00