Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Akadémia

Relácia o vede, vedeckých fenoménoch, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a vedeckých projektov v kontexte svetovej vedy. Moderuje Rastislav Šimášek.
Strieda sa s reláciami: Pos topách pamäti, Nad slovom a Drzo mladí.

Vysiela sa každú druhú sobotu v mesiaci od 17:00 do 18:00.
Popis epizódy
Téma: Výskum slnečného smogu a význam experimentov popularizácii vedy a vyučovaní fyziky. doc. RNDr. František Kundracik, CSc., fyzik a dlhoročný pedagóg Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK v BA a člen výskumného tímu spolu s kolegami zo SAV sa podieľa na výskume slnečného smogu. Hovorí jednak prečo sú poznatky o slnečnom smogu dôležité, aké nové metódy merania a modelovania vyvinuli, ako pedagóg približuje prečo treba vyučovať fyziku „zaujímavo“ pomocou experimentov, známe sú jeho popularizačné prednášky a videá na propagáciu vedy, /cena Osobnosť vedy a techniky 2016 za popularizáciu vedy / a vysvetľuje prečo je dôležité pritiahnuť mladé generácie študentov pre výskume vedu, aby sa predchádzalo odlivu mozgov a aj preto dlhé roky pripravuje s kolegami študentov do medzinárodných súťaží mladých fyzikov.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum