Vieš, kde žiješ

Relácia Džanes, kaj džives? /Vieš, kde žiješ? je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...)

Vysiela sa 3. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00.

Vieš, kde žiješ

Rok 1989 patril v celej spoločnosti a teda aj v našom rómskom vysielaní spomienkam na November 1989. V decembrovom vydaní relácie sa o udalostiach po Novembri 1989 rozprávame s človekom, ktorý bol aktívny tak v akademickej ako aj v politickej sfére – s docentom Tiborom Loranom.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum