Občiansky klub

Relácia má ambíciu venovať sa problémom každodenného života rusínskych poslucháčov, poskytuje poradenstvo v otázkach právnych, sociálnych ap. Súčasne predstavuje zaujímavé aktivity občianskeho charakteru realizované v rusínskych lokalitách.
Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci od 20:00 – 21:00

Občiansky klub

V Občianskom klube sa bližšie pozrieme na dianie v meste Prešov. Povieme si o výstave karikatúr Fedora Vica v SNM Múzeu Rusínskej kultúry v Prešove, ktorý cez postavu Iľka Sovu z Bajusova reflektuje život Rusínov. V druhej časti relácie sa pozrieme bližšie na dianie v Prešovskej samospráve. Povieme si viac o tom, že mesto Prešov sa zrejme nevyhne platbe za záchranné práce na odstraňovaní následkov výbuchu na Mukačevskej tak ako ich fakturuje firma, ktorá dané práce uskutočnila. A povieme si aj o tendri, ktorý prebehol v DPMP a za ktorý bude nutné zrejme vrátiť 375 000 eur.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum