Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény / Bauhaus

Možno sa aj vám zdá, že v aktuálnom „deviatkovom" roku, keď si pripomíname sté výročie vzniku Bauhausu, počujeme všade práve slovo „Bauhaus", akoby šlo o nejaký mýtus. Pre nás je však táto avantgardná umelecká škola, ktorá súvisela s funkcionalizmom, fenoménom. Hovoríme o nej viac, o situácii vo vtedajšom Nemecku i v Európe po skončení 1. svetovej vojny. Aká bola spoločenská objednávka, ako ju vnímal, ako ju odhadol zakladateľ Bauhausu Walter Gropius? A ako s touto výraznou tradíciou a novátorstvom súvisí Bratislava? Hostkami relácie Rádia DEVÍN Fenomény Zuzany Golianovej sú: Klára Prešnajderová zo Slovenského múzea dizajnu a Simona Bérešová, doktorandka dejín umenia na Humboldtovej univerzite v Berlíne.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 13.05. 20:00
  • Štvrtok 20.05. 20:00
  • Štvrtok 27.05. 20:00
  • Štvrtok 3.06. 20:00
  • Štvrtok 10.06. 20:00