Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény / Vydrica

Legendárnu Vydricu dnes už nikto nenazve inak ako hriešna. Zabudlo sa už na jej bohatú históriu a postavenie. Stála v nej jedna zo štyroch hlavných mestských brán, Vydrická brána, cez ktorú panovníci vstupovali do mesta, svoje paláce tam mali bohatí mešťania a bolo tam všetko, čo obyvateľom spríjemňovalo život, vrátane kúpeľov. Z malej rybárskej osady sa postupne stalo mesto v meste a genius loci Vydrice pôsobí dodnes. Ešte aspoň chvíľu. O (ne)hriešnej Vydrici sa v cykle Fenomény rozpráva Mariana Jaremková s autorom knihy „Vydrica historická - hriešna" Antonom Balážom.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 5.08. 20:00
  • Štvrtok 12.08. 20:00
  • Štvrtok 19.08. 20:00
  • Štvrtok 26.08. 20:00