Správy RTVS
Správy RTVS

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény / Tadeusz Kantor

Divadelný vizionár, totálny umelec a aj v 21. storočí ikona inšpirujúca umelcov po celom svete. Tadeusz Kantor. 8. decembra uplynulo 29 rokov odkedy sa za jeho dielom definitívne zavrela opona. Zomrel na javisku, v divadle, ktoré pre neho bolo „pasážou, brodom do onoho sveta, cez tento brod môžeme prejsť k mŕtvym". Záznamy jeho inscenácií ukazujú silu s akou dokázal tlmočiť to najhlbšie na čo nám často chýbajú slová. Na sklonku roka jeho posolstvo o človeku rezonuje ešte o niečo silnejšie. Génius i tyran – Tadeusz Kantor v relácii RTVS Rádia DEVÍN Fenomény slovami teatrológa Mareka Godoviča a Mariany Jaremkovej.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 4.03. 20:00
  • Štvrtok 11.03. 20:00
  • Štvrtok 18.03. 20:00
  • Štvrtok 25.03. 20:00