Archív - zvoľte dátum

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény / Československý filmový plagát

Štvrtok 26.03.2020, Škola československého filmového plagátu je dodnes pojmom. V dobe, kedy plagátová tvorba prestávala plniť iba propagačnú funkciu, sa stala pre výtvarníkov, ale aj fotografov či dokonca architektov umeleckou výzvou. Súdobé výtvarné trendy, ale i inšpirácia medzivojnovou avantgardou, skratka, metafora, symbol. Umelecké dielo sa stalo pozvánkou k inému umeleckému dielu. V rámci Febiofestu bola plánová výstava zlatej éry československého filmového plagátu, zatiaľ si tieto skvosty užitého umenia môžete pozrieť na stránkach Terryho ponožky. Práve kurátor tejto najväčšej zbierky plagátov Pavel Rajčan je aj kurátorom tejto výstavy a pre cyklus RTVS Rádia DEVÍN Fenomény sa o nich rozpráva s Marianou Jaremkovou.