EURO 2020
EURO 2020

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí. RTVS Rádio DEVÍN reláciu Fenomény vysiela v premiére každý štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény

Dnešné Fenomény nás zavedú do sféry európskeho moderného tanca, predstavíme si jeho zakladateľa, slovensko-maďarského tanečníka, choreografa, estetika, mnohovrstevnatú osobnosť, fascinovanú tancom, pohybom ľudského tela. Rudolf Laban /laban/, rodák z Bratislavy, sa zaoberal psychológiou pohybu, pohybovou terapiou. Do dnešných dní ja známa Labanova analýza pohybu, vytvoril jasný, štruktúrovaný základ pre teóriu tanca a vôbec pohyb ľudského tela; bol tým, kto hľadal možnosti, ako pohyb zapísať. Kultivoval ľudí, veril, že tanec, pohyb robí človeka lepším. Fenomény o Rudolfovi Labanovi pripravila Zuzana Golianová, na rozhovor o živote, diele a odkaze tejto fenomenálnej, no i neprávom zabudnutej osobnosti, pozvala choreografku, pedagogičku, pohybovú analytičku Martu Polákovú.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 24.06. 20:00
  • Štvrtok 1.07. 20:00
  • Štvrtok 8.07. 20:00
  • Štvrtok 15.07. 20:00