Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Fenomény

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o F-ascinujúcom, E-mociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.
Vysiela sa: štvrtok od 20.00 do 20.30 a v repríze každú sobotu od 8.05 do 8.35.

Fenomény

Dnešné Fenomény venujeme dvom jazykom – slovenčine a češtine. Ide o dva najbližšie príbuzné slovanské jazyky patriace do západoslovanskej jazykovej skupiny, o dva samostatné jazyky. Zuzana Golianová sa cez vlastné skúsenosti – ako publicistka, čitateľka a diváčka zameriava na to, čo ich jazyky spája a čo rozdeľuje. Máme k nim – Slováci a Česi dnes – rovnako blízko a rovnako ďaleko? K téme oslovila Tomáša Marettu, autora novej knihy 44 česko-slovenských dorozumení; Petru Darovcovú z Českého centra Bratislava, spisovateľa Pavla Rankova, ktorého knihy sa prekladajú do češtiny; herca Milana Kňažka, ktorý hráva v českých divadlách aj po česky a za rolu Shylock v rovnomennej monodráme získal aj prestížnu Cenu Thália – v kategórii činohra je jej jediným slovenským držiteľom. Takže päť hlasov, päť pohľadov a veľa skúseností s tým, čo majú slovenčina a čeština spoločné a čo rozdielne.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 5.08. 20:00
  • Štvrtok 12.08. 20:00
  • Štvrtok 19.08. 20:00
  • Štvrtok 26.08. 20:00
  • Štvrtok 2.09. 20:00