Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hosť: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (vedúci Katedry geochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave) Podľa Slovenskej agentúry ŽP máme u nás v súčasnosti viac ako 1.900 environmentálnych záťaží. Z toho takmer 300 lokalít potrebuje prakticky okamžité riešenie, 900 je registrovaných ako pravdepodobná environmentálna zaťaž a vyše 700 lokalít sa rekultivovalo. A práve o zlikvidovaní záťaže, o rekultivácii zničeného územia, hovoríme v aktuálnom vydaní Kontaktov. Moderuje: Blažena Bóoczová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 26.10. 20:05
  • Streda 27.10. 20:05
  • Štvrtok 28.10. 20:05
  • Pondelok 1.11. 20:05
  • Utorok 2.11. 20:05
  • Streda 3.11. 20:05
  • Štvrtok 4.11. 20:05