Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa pondelok až štvrtok o 20:05. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hosť: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (vedúci Katedry geochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave) Podľa Slovenskej agentúry ŽP máme u nás v súčasnosti viac ako 1.900 environmentálnych záťaží. Z toho takmer 300 lokalít potrebuje prakticky okamžité riešenie, 900 je registrovaných ako pravdepodobná environmentálna zaťaž a vyše 700 lokalít sa rekultivovalo. A práve o zlikvidovaní záťaže, o rekultivácii zničeného územia, hovoríme v aktuálnom vydaní Kontaktov. Moderuje: Blažena Bóoczová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 19.04. 20:05
  • Utorok 20.04. 20:05
  • Streda 21.04. 20:05
  • Štvrtok 22.04. 20:05
  • Pondelok 26.04. 20:05
  • Utorok 27.04. 20:05
  • Streda 28.04. 20:05