Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa pondelok až štvrtok o 20:05. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hostia: Miroslav Mikeľ (starosta, obec Ďurďoš, Združenie rómskych starostov), Gabriela Gáborová (starostka, obec Vtáčkovce), Zuzana Kumanová (historicky prvá štátna tajomníčka Rómka), Tomáš Hrustič (etnológ) a Peter Pollák (europoslanec). Cítia Rómovia zodpovednosť za dianie na Slovensku? Zaujímajú ich veci verejné? Do akej miery sa Rómovia na Slovensku verejne angažujú? Veľa ľudí očakáva, že Rómovia budú robiť najmä ťažké fyzické práce. V lepšom prípade ich chceme vidieť ako – asistentov učiteľov, zdravotných asistentov, ako členov obecných hliadok. Už menej ako starostov ba dokonca politikov... Moderuje: Pera Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 8.03. 20:05
  • Utorok 9.03. 20:05
  • Streda 10.03. 20:05
  • Štvrtok 11.03. 20:05
  • Pondelok 15.03. 20:05
  • Utorok 16.03. 20:05
  • Streda 17.03. 20:05