Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa pondelok až štvrtok o 20:05. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hostia: Miloš Hilka (Odbor bezpečnosti a inšpekcie), Ing. Radovan Bartovič (vedúci oddelenia odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky O460), Ing. Ľubomír Stoklas (vedúci oddelenia odboru železničných tratí a stavieb), Ján Bazovský (dopravný analytik). Na Slovensku máme vyše 2 000 železničných priecestí. Každý rok polícia rieši približne 40 kolízií vlaku s autom, cyklistom, či chodcom. Vo všetkých prípadoch vyšetrovanie potvrdilo porušenie dopravných predpisov - vodiča auta, cyklistu alebo chodca. Čo sa dá robiť pre zvýšenie bezpečnosti na križovatke, na krížení železnice a cesty? Prečo nie sme viac opatrní? Moderuje: Ľuboš Kasala. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 8.03. 20:05
  • Utorok 9.03. 20:05
  • Streda 10.03. 20:05
  • Štvrtok 11.03. 20:05
  • Pondelok 15.03. 20:05
  • Utorok 16.03. 20:05
  • Streda 17.03. 20:05