Správy RTVS
Správy RTVS

Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa pondelok až štvrtok o 20:05. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hosť: Jozef Kákoš (riaditeľ organizácie De Paul Slovensko). Podľa oficiálnych štatistík je u nás 23 tisíc ľudí bez domova, ale v skutočnosti ich je zrejme oveľa viac. A určite najhoršie obdobie pre nich je práve zima, keď väčšina hľadá strechu nad hlavou aspoň v útulkoch a nocľahárňach. Aká je v nich aktuálna situácia, ako dokážu zabezpečiť opatrenia proti koronavírusu a aká je perspektíva – podarí sa rôznymi projektmi dosiahnuť, aby počet bezdomovcov u nás začal klesať, alebo v dôsledku súčasnej neľahkej ekonomickej situácie môžeme očakávať pravý opak? Moderuje: Eva Vasilová. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 1.03. 20:05
  • Utorok 2.03. 20:05
  • Streda 3.03. 20:05
  • Štvrtok 4.03. 20:05
  • Pondelok 8.03. 20:05
  • Utorok 9.03. 20:05
  • Streda 10.03. 20:05