Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa pondelok až štvrtok o 20:05. Počas prázdnin sa relácia nevysiela.

Kontakty

Hosť: Ladislav Pekárik (ichtyológ, zoológ). Donedávna ľudstvo žilo v tom, že zásoby rýb sú nevyčerpateľné. Až drastický rybolov a znečistenie vôd ukázali krutú pravdu. Nie je to len problém svetových oceánov. Napríklad krásny lipeň tymianový – je to posledný jednorožec slovenských potokov! Čo nám ryby vedia povedať o stave našich potokov a riek? Najväčšie vodné havárie, znečistené úseky, najohrozenejšie ryby, návrat legendárnej vyzy - o tom všetkom v dnešných Kontaktoch s Petrou Strižkovou. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 12.04. 20:05
  • Utorok 13.04. 20:05
  • Streda 14.04. 20:05
  • Štvrtok 15.04. 20:05
  • Pondelok 19.04. 20:05
  • Utorok 20.04. 20:05
  • Streda 21.04. 20:05