Za zrkadlom NEV / Pal o gendalos

Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska k témam, ku ktorým sa chcú Rómovia vyjadrovať

Vysiela sa: 3. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00
Popis epizódy
Bývanie je jednou z tém, ktoré sú pri riešení postavenia Rómovv spoločnosti kľúčové. Projekty svojpomocnej výstavby domov s odborným vedením a finančou pomocou menia nielen vzhľad lokalít s rómskym osídlením, ale j možnosti zapájať sa do života v obciach a mestách a tiež postoje k zradeniu do spoločnosti. O svojich skúsenostiach hovoria Antoine de Hertog z organizácie ETP a Július Pecha, terénny sociálny pracovník v obci Kecerovce.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum