Archív - zvoľte dátum

Hosť Andrey Poláčkovej

Zaujímavé (často populárne) osobnosti hovoria o témach, v ktorých sú „doma“.
Tolkšou každý pracovný deň po 13. hodine.
Vysiela sa od 30. septembra 2019

Hosť Andrey Poláčkovej

Piatok 8.11.2019,