Archív - zvoľte dátum

Ars litera

"Live" relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe - a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie slovenského rozhlasu. Autori: Rastislav Šimášek, Zuzana Belková, Táňa Kusá, Daniela Kapitáňová, Gabriela Magová, Hana Kolbašská-Rodová, Ivana Jachymová, Štefan Chrappa, Vladimír Kivader, Egon Tomajko, Vladimír Hanuliak.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 - 18:00

Ars litera

Pondelok 10.12.2018, Milan Rúfus /Ars litera Zuzany Belkovej je stretnutím s tvorbou básnika Milana Rúfusa v podaní už nežijúcich recitátorských velikánov. Milan RÚFUS sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube, zomrel 11. januára 2009 v Bratislave. V rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Literárny historik Vincent Šabík o ňom napísal: „Vďaka intelektuálnej prenikavosti, diagnostickej a prognostickej senzibilite autora ponúkajú texty Milana Rúfusa dosť podnetov na sebareflexiu človeka našich končín, na jeho orientáciu v dobových tendenciách a fenoménoch, ktoré vidí vo veľkej dimenzii dejín človeka a sveta. Choroby a krízy nášho veku vidí z veľkého odstupu, z perspektívy biblicky chápaných dejín ľudstva. Všetky otázky skúma na tomto antropologickom pozadí, s veľkou vnímavosťou k podstate človeka a ľudskej realite, k nepodkupnej pravde bytia.“