Archív - zvoľte dátum

Ars litera

"Live" relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe - a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie slovenského rozhlasu. Autori: Rastislav Šimášek, Zuzana Belková, Táňa Kusá, Daniela Kapitáňová, Gabriela Magová, Hana Kolbašská-Rodová, Ivana Jachymová, Štefan Chrappa, Vladimír Kivader, Egon Tomajko, Vladimír Hanuliak.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 - 18:00

Ars litera (R)

Štvrtok 28.03.2019, Vladimír Hurban Vladimírov/Relácia približuje osud zabudnutého dramatika z oblasti slovenskej Vojvodiny Vladimíra Hurbana Vladimírova známeho pod skratkou VHV. Prostredníctvom ukážok z rozhlasových adaptatácii jeho hier ponúka krátky exkurz do jeho tvorby. Hosťami relácie sú Michal Babiak a Matúš Oľha.