Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ars litera

Živá relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe – a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie Slovenského rozhlasu.
Reláciu pripravujú v pondelky: Rastislav Šimášek, Vladimír Hanuliak, Ľuba Šajdová, Daniel Hevier; utorky: Daniela Kapitáňová a Gabriela Magová; stredy: Rozhlasový antikvariát s Evou Reiselovou; štvrtky: Zuzana Galková, Jozef Palaščák, Ivana Jachymová, Egon Tomajko a v piatky Terézia Simanová, Pavol Náther a Jana Hevešiová. Posledný piatok v mesiaci môžete vždy počuť cyklus Jany Hevešiovej k 95. výročiu vzniku Slovenského rozhlasu V zrkadle času.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 – 18:00

Ars litera

Textológia/ Reč bude o textológii, o literárnovednom odbore, ktorý sa zaoberá tým, ako najlepšie a najhodnovernejšie pripraviť a súčasným čitateľom vydavateľsky sprostredkovať literárne texty rôznych období, aby boli zrozumiteľné a čo najvýstižnejšie reprezentoval autorov zámer. Situácia, keď spisovateľ napíše literárny text, už sa k nemu nevracia, nemení ho a v nezmenenej podobe ho opakovane vydáva, nie je totiž až taká častá. Aj jednotlivé knižné vydania jedného textu sa môžu od seba líšiť. Môže ich vylepšovať sám autor, presvedčený, že prišiel na lepší spôsob vyjadrenia svojich myšlienok, zmeny môžu nastať aj v dôsledku vonkajších tlakov, ako je cenzúra (autocenzúra), zmenená spoločenská situácia. Textológia nám pomáha objasniť, z ktorej verzie textu vychádzať, ktorý text teda tým pravým textom.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 4.08. 17:00
  • Štvrtok 5.08. 17:00
  • Piatok 6.08. 17:00
  • Pondelok 9.08. 17:00
  • Utorok 10.08. 17:00
  • Streda 11.08. 17:00
  • Štvrtok 12.08. 17:00