Športová televízia
Športová televízia

Ars litera

Živá relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe – a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie Slovenského rozhlasu.
Reláciu pripravujú v pondelky: Rastislav Šimášek, Vladimír Hanuliak, Ľuba Šajdová, Daniel Hevier; utorky: Daniela Kapitáňová a Gabriela Magová; stredy: Rozhlasový antikvariát s Evou Reiselovou; štvrtky: Zuzana Galková, Jozef Palaščák, Ivana Jachymová, Egon Tomajko a v piatky Terézia Simanová, Pavol Náther a Jana Hevešiová. Posledný piatok v mesiaci môžete vždy počuť cyklus Jany Hevešiovej k 95. výročiu vzniku Slovenského rozhlasu V zrkadle času.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 – 18:00

Ars litera (R)

s Ústavom slovenskej literatúry SAV: Fascinácie 19. storočím/ 19. storočie prinieslo nebývalý technický a hospodársky pokrok, vznikli mnohé vynálezy. Pod ich tlakom sa rozpadajú tradičné štruktúry života a výrazne sa mení spoločnosť a životný štýl. Počas tohto storočia sa emancipovali národy, postupne sa posilňovali práva žien. Nespochybniteľné je i kultúrne a umelecké dedičstvo 19. storočia. Vo všetkých oblastiach umenia vznikali diela, ktoré sú súčasťou kánonov jednotlivých národných kultúr aj kánonu svetového umenia. Pohyb v oblasti umenia v tomto období skutočne akceleroval. Začiatkom storočia doznieva prísny klasicizmus, na niekoľko desaťročí všetko prevráti hore hlavou búrlivý romantizmus. Proti nemu sa vymedzuje triezvy a skeptický realizmus a storočie končí v rozorvanou modernou. 19. storočie má jánusovskú tvár: na jednej strane prísny a triezvy pragmatizmus, viera v pokrok, rozum a pokrok, na druhej strane vášne, rozorvanosť, emócie a pokus unikať do vysnených svetov či dokonca ich realizovať.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 6.12. 17:00
  • Utorok 7.12. 17:00
  • Streda 8.12. 17:00
  • Štvrtok 9.12. 17:00
  • Piatok 10.12. 17:00
  • Pondelok 13.12. 17:00
  • Utorok 14.12. 17:00