Tour de France 2022
Tour de France 2022

Ars litera

Živá relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe – a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie Slovenského rozhlasu.
Reláciu pripravujú v pondelky: Rastislav Šimášek, Vladimír Hanuliak, Ľuba Šajdová, Daniel Hevier; utorky: Daniela Kapitáňová a Gabriela Magová; stredy: Rozhlasový antikvariát s Evou Reiselovou; štvrtky: Zuzana Galková, Jozef Palaščák, Ivana Jachymová, Egon Tomajko a v piatky Terézia Simanová, Pavol Náther a Jana Hevešiová. Posledný piatok v mesiaci môžete vždy počuť cyklus k 50. výročiu vzniku Devína - Zlaté rybky Jany Hevešiovej.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 – 18:00
Popis epizódy
S Ústavom slovenskej literatúry SAV. Romantickí mesianisti 2/ Ľubica Schmarcová, vtedy Somolayová, v roku 2010 pripravovala cyklus relácií s názvom Romantickí mesianisti, venovaný slovenskému mesianizmu ako pasívnemu postoju, iracionálneho očakávania rýchlej nápravy neuspokojivého stavu sveta alebo civilizácie, štátu alebo národa prostredníctvom vyššieho zásahu spasiteľa. Jeho myšlienkové jadro spočíva vo viere v predurčenie, vyvolenie istého spoločenstva vo vzťahu k iným spoločenstvám. Dnes si ho priblížime prostredníctvom dvoch pásiem – najskôr je to relácia o kratších mesianistických básňach Mikuláša Dohnányho a potom pásmo o Samovi Bohdanovi Hroboňovi.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 6.07. 17:00
  • Štvrtok 7.07. 17:00
  • Piatok 8.07. 17:00
  • Pondelok 11.07. 17:00
  • Utorok 12.07. 17:00
  • Streda 13.07. 17:00
  • Štvrtok 14.07. 17:00