Archív - zvoľte dátum

Ars litera

Živá relácia o literatúre z každej stránky: rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, analýzy a reflexie o literárnej tvorbe – a najmä ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie Slovenského rozhlasu.

Reláciu RTVS Rádia DEVÍN „Ars litera“ pripravujú v pondelky: Rastislav Šimášek, Vladimír Hanuliak, Ľuba Šajdová, Daniel Hevier; utorky: Daniela Kapitáňová a Gabriela Magová; stredy: Rozhlasový antikvariát s Evou Reiselovou; štvrtky: Zuzana Galková, Jozef Palaščák, Ivana Jachymová, Egon Tomajko a v piatky Terézia Simanová a Pavol Náther.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 – 18:00

Ars litera

Pondelok 20.08.2018, Maša Haľamová / Ars litera so Zuzanou Belkovou a tvorbou poetky Maše Haľamovej, ktorá sa narodila 28. augusta 1908 v Blatnici v rodine šafraníka (110 rokov). Vo Vysokých Tatrách sa vydala za lekára Jána Pullmana, žila v Martine a v Bratislave, zomrela v ´95om a pochovali ju na Národnom cintoríne v Martine. Vladimír Petrík o nej písal ako o „autorke žensky krehkej lyriky, zachytávajúcej prostým, úprimným slovom vzruchy srdca: nenaplnený cit lásky, manželské šťastie, bolesť nad stratou manžela. Vo svojej básnickej tvorbe nadviazala na tradíciu kraskovského symbolizmu, jej poézia sa vyznačuje hlboko prežívanými a presvedčivo artikulovanými citovými zážitkami - ľúbostná lyrika osciluje medzi dvoma hraničnými pólmi lásky: medzi jej zrodením a smrťou. Navyše - Haľamovej spomienky na mŕtveho manžela patria k tomu najsilnejšiemu, čo v novšej slovenskej poézii vzniklo. Tam sa autorka od emocionálne ladených veršov dostala k priezračne čistej reflexii a k meditácii nad osudom človeka, ktorý napokon odchádza zo života, v ktorom rozdával lásku.