Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

S Literou

Cyklus literárnych polhodiniek vo forme literárneho pásma, v ktorom sa striedajú umelecké pasáže z poézie, prózy či drámy so sviežimi novými odbornými pohľadmi na ne. Umelecké ukážky sú príťažlivo načítané súčasnými hercami a podfarbené hudbou. Priestor dostáva aj nahrávka hlasového prejavu žijúceho spisovateľa, ako aj autenticky nahovorený odborný komentár žijúceho literárneho vedca. Pásmo sa dominantne venuje autorom a tým dielam, ktoré doteraz chýbajú v rozhlasovom archíve alebo pohľad na nich zastaral a treba ho inovovať. Pásmo preto môže slúžiť ako maturitná knižnica pre stredoškolákov, rovnako je určené pre potreby vysokoškolských študentov literatúry, literárnu akademickú obec a milovníkov dobrej literatúry a knihomoľov ako takých.

Vysiela sa: každú druhú nedeľu 14:00 - 14:30

S Literou

Nedeľa 8.03.2020, Johanka, malá Anna a Toňa Revajová - Toňa Revajová je autorkou kníh pre deti a mládež, ktoré okrem detského čitateľa zaujmú aj dospelých. Tetralógiu o Johanke čitatelia často prirovnávajú k Anne zo zeleného domu súčasnosti, knižka Rok Sivka Ohniváka si zas svojou krehkosťou a vhľadom do detskej duše získala srdcia malých i veľkých. Pásmo o tvorbe tejto výnimočnej autorky pre vás pripravila redaktorka Veronika Dianišková spolu s majstrom zvuku Jakubom Horňákom.