Športová televízia
Športová televízia

S Literou

Cyklus literárnych polhodiniek vo forme literárneho pásma, v ktorom sa striedajú umelecké pasáže z poézie, prózy či drámy so sviežimi novými odbornými pohľadmi na ne. Umelecké ukážky sú príťažlivo načítané súčasnými hercami a podfarbené hudbou. Priestor dostáva aj nahrávka hlasového prejavu žijúceho spisovateľa, ako aj autenticky nahovorený odborný komentár žijúceho literárneho vedca. Pásmo sa dominantne venuje autorom a tým dielam, ktoré doteraz chýbajú v rozhlasovom archíve alebo pohľad na nich zastaral a treba ho inovovať. Pásmo preto môže slúžiť ako maturitná knižnica pre stredoškolákov, rovnako je určené pre potreby vysokoškolských študentov literatúry, literárnu akademickú obec a milovníkov dobrej literatúry a knihomoľov ako takých.

Vysiela sa: každú druhú nedeľu 14:00 - 14:30

S Literou

Príbehy Lucie Berlin - Keď vyšla vyšla v USA zbierka poviedok s názvom Manuál pre upratovačky, vzbudila obrovský ohlas. Autorka vybrúsených textov sa už tohto úspechu nedožila, ale príbehy sa (našťastie) rýchlo ocitli aj v slovenskom preklade. Lucia Berlin lakonicky a veselo (nie však cynicky) popisuje osudové dejové zvraty. Využíva skratku i obraznosť, princíp "oka kamery" a predovšetkým láskavý humor. O troch jej knižkách - Manuál pre upratovačky, Vitaj doma a Večer v raji, ktoré máme vďaka prekladu Ane Ostrihoňovej k dispozícii, bude hovoriť v nedeľu o 14:00 v Rádiu Devín redaktorka Veronika Dianšková. Reláciu S Literou o fenomenálnej Lucii Berlin pripravila s majstrom zvuku Milanom Gregušom a úryvky poviedok bude čítať Anna Kvašňovská.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum