Archív - zvoľte dátum

Klub komunálnej politiky Košice

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14:05-15:00

Reláciu počas prázdnin nevysielame.

Klub komunálnej politiky - Košice

Streda 26.06.2019, Téma: Práca s bezdomovcami v lete. Hostia: zást. náčelníka KE mests.polície S. Pavelčák, starosta MČ Staré mesto I. Petrovčík, P. Gombita - riaditeľ neziskovej org. Oáza-nádej pre nový život. Moderuje Kristína Plajdicsková.