Archív - zvoľte dátum

Po stopách pamäti

Cyklus relácií Pavla Smolíka si všíma osobnosti, ktoré sa v minulom storočí významným spôsobom presadili ako predstavitelia kultúrneho disentu. Zapodieva sa ľuďmi, ktorí prejavili zásadný odpor voči svojvôli komunistickej moci – a to nielen na poli umenia, ale aj v širších kultúrnych súvislostiach: napríklad pri zastávaní občianskych slobôd ako základného prejavu spoločenskej kultúry. Čerpá z osobných výpovedí týchto ľudí, ktoré nahrali v Ústave pamäti národa. Tie do istej miery aj predurčujú výber osobností v centre záujmu.

Dokumentárne RD - Po stopách pamäti

Sobota 2.03.2019, Pavol Smolík: Po stopách pamäti - Sieť nádeje/ Najvýraznejším dlhodobým hnutím odporu proti nacistickému a potom i komunistickému totalitnému režimu na Slovensku boli aktivity takzvanej podzemnej katolíckej cirkvi. Tá sa vďaka pôsobeniu chorvátskeho kňaza profesora Kolakoviča a jeho vplyvu predovšetkým na slovenskú mládež organizovala v sieti dômyselne poprepájaných krúžkov združujúcich menšie počty ľudí. Táto konšpirácia im umožňovala vyvíjať náboženské a sociálne aktivity, chránila ich pred režimom a zabezpečovala im spojenie s našimi biskupmi a ich prostredníctvom s pápežom. Katolícke hnutie odporu na Slovensku združovalo desaťtisíce ľudí a v histórii totalitných štátov predstavuje špecifický jav. Jednou z najvýraznejších osobností slovenskej podzemnej cirkvi bol doktor Silvester Krčméry, ktorého svedectvo si vypočujeme. Relácia bude doplnená básňami ďalšieho predstaviteľa slovenského katolíckeho disentu - bývalého politického väzňa a literáta Rudolfa Dobiáša.