Archív - zvoľte dátum

Po stopách pamäti

Cyklus relácií Pavla Smolíka si všíma osobnosti, ktoré sa v minulom storočí významným spôsobom presadili ako predstavitelia kultúrneho disentu. Zapodieva sa ľuďmi, ktorí prejavili zásadný odpor voči svojvôli komunistickej moci – a to nielen na poli umenia, ale aj v širších kultúrnych súvislostiach: napríklad pri zastávaní občianskych slobôd ako základného prejavu spoločenskej kultúry. Čerpá z osobných výpovedí týchto ľudí, ktoré nahrali v Ústave pamäti národa. Tie do istej miery aj predurčujú výber osobností v centre záujmu.

Dokumentárne RD - Po stopách pamäti

Sobota 27.04.2019, Pavol Smolík: Daň za slobodu tvorby/ V tohtoročnej sérii svedectiev z čias socialistickej totality sme si zaumienili venovať sa ľuďom, ktorí sa v časoch útlaku osobitným spôsobom zaslúžili o rozvoj skutočnej spoločenskej kultúry – či už ako umelci, alebo ako osobnosti tvoriace jadrá disidentských aktivít. Spolu s hudobným skladateľom profesorom Vladimírom Bokesom sa zahĺbime do okolností, ktoré za totality sprevádzali životy mnohých slovenských tvorcov vážnej hudby. Vladimír Bokes pochádza z bratislavskej hudobnej rodiny. Po konzervatóriu pokračoval ďalej v štúdiu na VŠMU. Na oboch spomínaných školách pôsobil ako pedagóg kompozície. Bol predsedom festivalového výboru Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos – Étos a predsedom Rady Hudobného fondu. Patrí k najvýznamnejším slovenským skladateľom.