Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Po stopách pamäti

Cyklus relácií Pavla Smolíka si všíma osobnosti, ktoré sa v minulom storočí významným spôsobom presadili ako predstavitelia kultúrneho disentu. Zapodieva sa ľuďmi, ktorí prejavili zásadný odpor voči svojvôli komunistickej moci – a to nielen na poli umenia, ale aj v širších kultúrnych súvislostiach: napríklad pri zastávaní občianskych slobôd ako základného prejavu spoločenskej kultúry. Čerpá z osobných výpovedí týchto ľudí, ktoré nahrali v Ústave pamäti národa. Tie do istej miery aj predurčujú výber osobností v centre záujmu.

Po stopách pamäti

Sobota 9.11.2019, Pavol Smolík predstavuje ďalšiu osobnosť Nežnej revolúcie, ktorej 30. výročie si čoskoro pripomenieme. Svoju výpoveď o revolučných dňoch a úvahy o ďalšom smerovaní našej spoločnosti poskytuje herec a pedagóg Štefan Bučko.