Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Hummeliana a Hummel vo Weimare – záver Hummel Festu 2018 s Krisztinou Győpős; Nová slovenská hudba s Ivanom Buffom. Schmidt, Dohnányi – zabudnutí bratislavskí rodáci – koncert SOSR s dramaturgom Andrejom Šubom. Aktuality, rozhovory, analýzy i reflexie zo sveta vážnej hudby

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 7.05. 10:00
  • Pondelok 10.05. 10:00
  • Utorok 11.05. 10:00
  • Streda 12.05. 10:00
  • Štvrtok 13.05. 10:00
  • Piatok 14.05. 10:00
  • Pondelok 17.05. 10:00