Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: A. Serečinová, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica BB

Štvrtok 6.06.2019, Zborový spev v Púchove – DZS Be happy naspieval a nahral piesne svojej dirigentky Márie Jašurdovej na CD album, s dirigentkou Oľgou Budínskou o 2.ročníku projektu Zborová pieseň v srdci Slovenska a s lektorkou dramaturgie Štátneho komorného orchestra Žilina Petrou Kovačovskou o júnovom programe v Dome umenia Fatra.