Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

90. výročie vzniku Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu - Zuzana Adamkovičová pozvala do vysielacieho štúdia súčasného dirigenta rozhlasového orchestra Petra Valentovič, s ktorým predstaví program otváracieho koncertu novej sezóny 2019/2020 Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Hosťom v štúdiu bude aj dirigent Adrian Kokoš, ktorý spolupracoval na mnohých štúdiových nahrávkach rozhlasového telesa a v súčasnosti vedie Detský a dievčenský spevokol Slovenského rozhlasu. Pripomenieme si aj blížiaci sa koncert Thajského mládežníckeho orchestra Siam Sinfonietta – (8.9.)

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 3.12. 10:00
  • Piatok 4.12. 10:00
  • Pondelok 7.12. 10:00
  • Utorok 8.12. 10:00
  • Streda 9.12. 10:00
  • Štvrtok 10.12. 10:00
  • Piatok 11.12. 10:00