Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Pondelok 9.09.2019, Letné organové festivaly - glosa Etely Čárskej. Koncert k 90-mu výročiu SOSR - hudobno-historické kontexty. Katedrálny organový festival – impresie publicistky Etely Čárskej. Koncert k 90-temu výročiu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu – historické, hudobné a dramaturgické kontexty ako pozvánka na koncert.