Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Claude Debussy popri komponovaní písal aj ironické, niekedy sarkastické glosy k dianiu v hudobnom živote, úvahy o kolechoch skladateľoch či hodnotiace pohľady na konkrétne diela. Na tento účel vytvoril aj svoje alter ego, istého pána Osminku (Monsieur Croche). V Ars musike Peter Zagar prečíta niekoľko Debussyho textov a zaznie hudba, o ktorej Debussy píše: Musorgskij: Detská izba, Franck: Blahoslavenstvá, Strauss: Život hrdinu, Weber: Oberon (predohra), Rameau: Castor a Pollux (ária Telairy).

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 12.04. 10:00
  • Utorok 13.04. 10:00
  • Streda 14.04. 10:00
  • Štvrtok 15.04. 10:00
  • Piatok 16.04. 10:00
  • Pondelok 19.04. 10:00
  • Utorok 20.04. 10:00