Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Ak by sme mali vyčleniť dve skladateľské osobnosti, ktoré najvýraznejšie definovali hudbu 20. storočia, málokto by protestoval proti tomu, že nimi sú Arnold Schönberg a Igor Stravinskij. Títo generační spolupútnici pôsobili ako magnety na celé generácie nasledovníkov, pričom polarizovali umelecké pole prinajmenšom celú prvú polovicu storočia. Ako ich odkazy hodnotil britský publicista Donald Mitchell a čo z ich názorovej polemiky skutočne počujeme aj v ich hudbe – to bude témou úvah Petra Zagara v relácii Ars musica 19. 2. 2020. Protagonistkou relácie však bude hudba týchto autorov, a na dokreslenie kontextu aj hudba jedného z klasikov 20. storočia.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 4.10. 10:00
  • Štvrtok 5.10. 10:00
  • Piatok 6.10. 10:00
  • Pondelok 9.10. 10:00
  • Utorok 10.10. 10:00
  • Streda 11.10. 10:00
  • Štvrtok 12.10. 10:00