Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Utorok 19.05.2020, Mapovanie hraníc koncertného a performatívneho formátu i v úvahy o zmysle tvorby a rôznych možnostiach vnímania umenia a reality. Hudobné, scénické a medzižánrové projekty a špecifické útvary ako prezentácie konkrétnych jednotiacich myšlienok prostredníctvom vzájomnej interakcie jednotlivých zložiek. Hosť: spevák, performer a režisér Peter Mazalán