Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica (R)

Štvrtok 28.05.2020, Peter Zagar pokračuje v čítaní a interpretácii Hudobnej estetiky od Rogera Scrutona. V minulých reláciách sme sa dotkli niektorých zásadných otázok hudobnej filozofie: Čo je to zvuk a tón? Čo sa deje v našom vnímaní, keď zvuky počujeme ako hudbu? Kde existuje hudba, keď znie? Čo je to predvedenie a kedy je autentické? V tejto relácii sa sústredíme na ďalší podstatný pojem v umení, na hodnotu, konkrétnejšie na estetickú hodnotu a s ňou súvisiaci estetický súd. Pri posudzovaní hudobnej spôsobilosti sa budú spomínať diela Brucknera, Beethovena, Fibicha a porovnáme gitarové kreácie brazílskeho kráľa samby Luiza Bonfá s Debussyho prelúdiom či Pucciniho intenzívnu citovosť s Verdiho zdržanlivejším gestom.