Archív - zvoľte dátum

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Utorok 30.06.2020, Nové nahrávky klasickej hudby: Verdiho Otello s Jonasom Kaufmannom, Schubertova Zimná cesta s Adamom Plachetkom, Smetanova Libuše v historickej nahrávke Václava Talicha, Janáčkove klavírne dielo s Thomasom Adésom a Stravinského Príbeh vojaka z Konvergencií.