Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Komorná hudba predstavuje svet intímnych výpovedí skladateľov, svet, do ktorého sa takmer každý veľký skladateľ rád a často sťahoval, aby nám zanechal dojímavú citovú mapu svojho života. V komornej hudbe vynikajú žánre, ktoré si v dejinách hudby získali výsadné postavenie - sláčikové kvarteto, kvinteto, klavírne trio, kvarteto, kombinácie huslí a violončela s klávesovým nástrojom a pod. V dnešnej Ars musike vás Peter Zagar prevedie týmto svetom skrz tie najvýznamnejšie komorné kompozície Beethovena, Schuberta, Brahmsa, Faurého a iných.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 2.11. 10:00
  • Utorok 3.11. 10:00
  • Streda 4.11. 10:00
  • Štvrtok 5.11. 10:00
  • Piatok 6.11. 10:00
  • Pondelok 9.11. 10:00
  • Utorok 10.11. 10:00