Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Nové CD Schola minor s dirigentkou súboru Sylviou Urdovou. Slovenský filharmonický zbor vo Viedenskej štátnej opere – o účinkovaní zboru v premiére opery Eugen Onegin prídu porozprávať Mariana Kušková, manažérka SFZ a Jozef Chabroň, zbormajster SFZ. Kiril Stoyanov a Lucia Harvanová v komornom koncerte SF (hostia: obaja interpreti koncertu)

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 12.04. 10:00
  • Utorok 13.04. 10:00
  • Streda 14.04. 10:00
  • Štvrtok 15.04. 10:00
  • Piatok 16.04. 10:00
  • Pondelok 19.04. 10:00
  • Utorok 20.04. 10:00