Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

História spoločného štátu Čechov a Slovákov sa začala písať 28. októbra 1918. Kultúrna spriaznenosť týchto dvoch národov však trvá oveľa dlhšie. Hoci rozsahom umeleckých aktivít, intenzitou pestovania umenia v centrách i regiónoch sa české zeme a Slovensko dosť líšia, geografická blízkosť a z toho plynúce dejinné paralely dávajú dosť príležitostí porovnávať ich hudobnú scénu. Dnešná Ars musica, vysielaná v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, je teda venovaná historickej panoráme hudby na území Čiech, Moravy a Slovenska. Reláciu pripravil a prevedie vás ňou Peter Zagar.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 20.04. 10:00
  • Streda 21.04. 10:00
  • Štvrtok 22.04. 10:00
  • Piatok 23.04. 10:00
  • Pondelok 26.04. 10:00
  • Utorok 27.04. 10:00
  • Streda 28.04. 10:00