Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica (R)

Pokračujúc v listovaní knihou úvah Rogera Scrutona Hudobná estetika dnes obrátime pozornosť na fyzikálnu podstatu hudby, na zvuk, a na virtuálny jav, ktorý so zvukom priamo súvisí, na tón. Čo má spoločné zvuk s iným fyzikálnym javom, s farbou? Je zvuk fyzikálnym objektom alebo je kvalitou? Čo sa deje v našom vnímaní, keď zvuk počujeme ako hudbu? Kde existuje hudba, keď znie? Zaznejú skladby Berlioza, Brucknera, Wagnera, Schuberta, Skriabina a iných. Dnešnou Ars musicou vás bude sprevádzať od mikrofónu Peter Zagar.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 21.01. 10:00
  • Piatok 22.01. 10:00
  • Pondelok 25.01. 10:00
  • Utorok 26.01. 10:00
  • Streda 27.01. 10:00
  • Štvrtok 28.01. 10:00
  • Piatok 29.01. 10:00