Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

Martin Leginus - rozhovor s dirigentom o pripravovanom koncerte v Slovenskej filharmónii a posledných skúsenostiach s online prenosmi koncertov. Online koncerty v Štátnej filharmónii Košice (rozhovor s riaditeľkou Luciou Potokárovou) a v Slovenskej filharmónii v Bratislave (rozhovor s tlačovou tajomníčkou Martinou Tolstovou).

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 14.04. 10:00
  • Štvrtok 15.04. 10:00
  • Piatok 16.04. 10:00
  • Pondelok 19.04. 10:00
  • Utorok 20.04. 10:00
  • Streda 21.04. 10:00
  • Štvrtok 22.04. 10:00