Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00

Ars musica

CONTEMPLATIONS 8+1 = Miki Skuta & Danubius Octet Singers. Festivaly: PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI 2021 a PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI 2021. Hosť: Gustáv Beláček, obč. združenie

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 29.07. 10:00
  • Piatok 30.07. 10:00
  • Pondelok 2.08. 10:00
  • Utorok 3.08. 10:00
  • Streda 4.08. 10:00
  • Štvrtok 5.08. 10:00
  • Piatok 6.08. 10:00